องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
106   คน
สถิติทั้งหมด
219815   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

สำนักปลัด

นายไพฑูรย์ พรมเพียงช้าง
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
098-829-5553
นางสาวเนตรสุดา อันภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
088-563-5423
นางสาวสิตาวีร์ พูลศิริรัตนถาวร
นักทรัพยากรบุคคล
086-355-2953
นางสาวบุญญาพร ทองกาสี
นักจัดการงานทั่วไป
065-379-3265
นายพูลศิลป์ มาดรกลาง
นักพัฒนาชุมชน
094-736-0300
นางวนิดา มะลาหอม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
083-152-8059
นางสาวกนกพร เสนาเสถียร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
065-119-8478
นางสาวลัดดา มาตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-004-9066
นายสุรชัย ประทิพย์ทน
พนักงานทั่วไป
098-118-0188
นายสมประสงค์ รังศรี
พนักงานขับรถส่วนกลาง
082-448-5094
นางนงรักษ์ สวัสดิ์โพธิ์
แม่บ้าน
095-196-9856