องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
117   คน
สถิติทั้งหมด
204353   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

พนักงานรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม

นายไพฑูรย์ พรมเพียงช้าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
098-829-5553
นางชไมพร มาดอนกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ
062-606-3047
นายวิรัตน์ เหง้าพรมมินทร์
พนักงานรักษาความสะอาด
089-400-0396
นายสุธิ ทุมวงษ์
พนักงานรักษาความสะอาด
087-853-1322
นายสมภพ บุตรษา
พนักงานรักษาความสะอาด
063-350-7548
นายบุญเหลือ มาลาหอม
พนักงานรักษาความสะอาด
นายพงศกร มณีวรรณ
พนักงานรักษาความสะอาด
061-231-0711
นายสายันต์ ศรีเจริญทอง
พนักงานรักษาความสะอาด
099-175-9267
นายอุดร ตะนาดไธสง
พนักงานรักษาความสะอาด
092-869-8831