องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
181117   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสุรินทร คำโคตรสูรย์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
088-561-7177
นางสาวธนพร ทองกาสี
นักจัดการงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
065-379-3265
นายสมาน อ่อนตา
พนักงานจ้างทั่วไป/ขับรถขยะ
063-456-9003
นางสาวภัทราภรณ์ พิมพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
094-974-5647
นางชไมพร มาดอนกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ
062-606-3047