องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
103   คน
สถิติทั้งหมด
219812   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าเอกเกรียงไกร บุตสีสวย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
นายสุรชัย ประทิพย์ทน
คนงานทั่วไป (สำนักปลัด) ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
063-142-2001
นายอุดม สายจำปา
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
098-212-6480
นายสายฟ้า จันทะ
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
099-480-7938
นายวิเชียร อันทะเกตุ
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
064-808-1179
นายศุภชัย ปากเมย
พนักงานดับเพลิง(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
063-408-4687