องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
104   คน
สถิติทั้งหมด
204340   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการ1อปท.1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
โครงการ1อปท.1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 11   106
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
 2   68
ข้อมูลการดูแลตัวเองเมื่อตั้งครรภ์
ข้อมูลการดูแลตัวเองเมื่อตั้งครรภ์
 11   60
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนและกองช่าง ได้ออกสำรวจห้องน้ำผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการปรับสภาพให้มีความสะดวก ปลอดภัย  เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  ในพื้นที่ตำบลหนองแซง
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนและกองช่าง ได้ออกสำรวจห้องน้ำผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการปรับสภาพให้มีความสะดวก ปลอดภัย เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองแซง
 9   106
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมทั้งนายธีรวัฒน์ ศรีบุญวงษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมทำบุญตักบาตรเช้าบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการอำเภอบ้านแฮด
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมทั้งนายธีรวัฒน์ ศรีบุญวงษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมทำบุญตักบาตรเช้าบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการอำเภอบ้านแฮด
 8   138
ภาพถ่ายกิจกรรมปฏิบัติการลงพื้นที่โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณโรงเรียนขามป้อมประชานุกุล โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ภาพถ่ายกิจกรรมปฏิบัติการลงพื้นที่โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณโรงเรียนขามป้อมประชานุกุล โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
 20   143
วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมด้วยนายนิรันดร์ หาญสุโพธิ์ นางสาวลาวรรณ์ สักขู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานกองสาธารณสุขฯ  สมาชิกสภาอบต.หนองแซง
วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมด้วยนายนิรันดร์ หาญสุโพธิ์ นางสาวลาวรรณ์ สักขู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานกองสาธารณสุขฯ สมาชิกสภาอบต.หนองแซง
 20   105
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแซง ได้มอบผักปลอดสารพิษ ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับทางเจ้าหน้าที่และทางศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแซง ได้มอบผักปลอดสารพิษ ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง เพื่อนำไปประกอบอาหารให้กับทางเจ้าหน้าที่และทางศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
 3   107
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 6   109
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน
 14   107
อบต.หนองแซงร่วมกับฝ่ายปกครอง อสม.ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการร่วมจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านแฮด จัดณ.ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด ระหว่างวันที่8-10มี.ค.66
อบต.หนองแซงร่วมกับฝ่ายปกครอง อสม.ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมการร่วมจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านแฮด จัดณ.ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด ระหว่างวันที่8-10มี.ค.66
 5   102
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ต้องรับเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ในการลงพื้นที่นิเทศงานศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองแซง
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ต้องรับเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ในการลงพื้นที่นิเทศงานศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองแซง
 3   106
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ ศรีบุญวงษา เลขานุการฯ นายวิเชียร สมกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานกองสาธารณสุขฯ  สมาช
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ ศรีบุญวงษา เลขานุการฯ นายวิเชียร สมกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานกองสาธารณสุขฯ สมาช
 15   99
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลผาสุข ที่เดินทางมาส่ง จ่า เอก เกรียงไกร  บุตสีสวย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลผาสุข ที่เดินทางมาส่ง จ่า เอก เกรียงไกร บุตสีสวย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบร
 8   113
เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2566 นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2566 นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 4   111
แนวทางขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะเปียก ขยะที่ย่อยสลายได้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
แนวทางขั้นตอน วิธีการกำจัดขยะเปียก ขยะที่ย่อยสลายได้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 1   191
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงเข้าร่วมการจัดกิจกรรม KICK OFF การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผัก สมุนไพรต้านภัย COVID-19 อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงเข้าร่วมการจัดกิจกรรม KICK OFF การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 45 วัน ปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผัก สมุนไพรต้านภัย COVID-19 อ
 14   150
กิจกรรมงานสืบสารประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
กิจกรรมงานสืบสารประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
 20   174
สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงจัดการอบรมโครงการ " เยาวชนท้องถิ่นตำบลหนองแซงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงจัดการอบรมโครงการ " เยาวชนท้องถิ่นตำบลหนองแซงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
 7   178
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต " นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด "
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต " นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด "
 5   170
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
 10   170
วันที่ 1 ก.ย. 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง โดย นายพงษ์ศิริ  โทณะพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง มอบหมายให้ พนักงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ ออกดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนเส้นทางหลักภายในตำบลหนองแซงที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งองค์การบริหารส
วันที่ 1 ก.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง โดย นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง มอบหมายให้ พนักงานปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ ออกดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนเส้นทางหลักภายในตำบลหนองแซงที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งองค์การบริหารส
 5   161
การติดตามประสานการดำเนินการก่อสร้างสิ่งบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
การติดตามประสานการดำเนินการก่อสร้างสิ่งบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
 5   159
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565
 10   164
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซงได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย
 6   158
กิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
กิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
 13   162
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
 4   156


หน้าที่ 1ทั้งหมด3
1 2 3 >>